Michal Bauer: Československý film 60. let & projekce filmu Spalovač mrtvol

Michal Bauer: Československý film 60. let & projekce filmu Spalovač mrtvol

2D
Délka:155 minut
Žánr:Horor, Thriller, Drama

19:00 přednáška Michala Bauera

20:00 projekce filmu Spalovač mrtvol

V přednášce bude věnována pozornost základním tendencím české kinematografie 60. let 20. století především z hlediska vztahu k literatuře. Uvedeni budou nejvýznamnější představitelé a představitelky česk(oslovensk)é filmové vlny a jmenovány pozoruhodné filmy, které vznikly na základě spolupráce literárních a filmových tvůrců a tvůrkyň. Tato nejvýznamnější díla budou také zařazena do kontextu uvažování o mocenské podobě systému v Československu v 60. letech 20. století, včetně vzpírání se tomuto totalitnímu režimu.

Michal Bauer působí jako profesor na Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, přednáší o české literatuře 20. a 21. století, zabývá se vztahem literatury a filmu, případně dalších druhů umění, jeho hlavní pozornost je zaměřena na zkoumání podob umění v totalitních režimech. Je autorem několika odborných monografií (Z každého z nás postupem let něco zmizí – spolu s Jiřím Kolářem, Ideologie a paměť. Literatura a instituce na přelomu 40. a 50. let 20. století, Tíseň tmy aneb Halasovské interpretace po roce 1948, Souvislosti labyrintu. Kodifikace ideologicko-estetické normy v české literatuře 50. let 20. století), dalších knih, včetně edičních publikací (Tristan Tzara: Daroval jsem svou duši bílému kameni, Jan Čep ve vzpomínkách své rodiny, II. sjezd Svazu československých spisovatelů 22.–29. 4. 1956, Automatická madona. Antologie Skupiny Ra, edic díla Zdeňka Lorence, Bohuslava Reynka ad.), podílí se na kolektivních Dějinách nové moderny (3 svazky – 2010, 2014, 2017), věnovaných české literatuře v letech 1905 až 1947, a následujícím svazku Chór a disonance. Česká literatura 1947–1963 (2022). Jeho dosud poslední publikovanou prací je studie Zahraniční filmové interpretace povídky Milana Kundery Falešný autostop, v níž se zabývá čtrnácti krátkými filmy natočenými podle uvedené Kunderovy prózy.

Film Spalovač mrtvol je psychologickým obrazem zvráceného chování jedince, jenž se identifikuje – v tomto případě se zvrhlou ideologií –, což ho vede k totálnímu morálnímu úpadku, který si zdůvodní a ospravedlní, dokonce své děsivé jednání pokládá za nutné a spásné.

Délka: 155 min

Země původu:

  • Česká republika

19:00 přednáška Michala Bauera

20:00 projekce filmu Spalovač mrtvol

V přednášce bude věnována pozornost základním tendencím české kinematografie 60. let 20. století především z hlediska vztahu k literatuře. Uvedeni budou nejvýznamnější představitelé a představitelky česk(oslovensk)é filmové vlny a jmenovány pozoruhodné filmy, které vznikly na základě spolupráce literárních a filmových tvůrců a tvůrkyň. Tato nejvýznamnější díla budou také zařazena do kontextu uvažování o mocenské podobě systému v Československu v 60. letech 20. století, včetně vzpírání se tomuto totalitnímu režimu.

Michal Bauer působí jako profesor na Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, přednáší o české literatuře 20. a 21. století, zabývá se vztahem literatury a filmu, případně dalších druhů umění, jeho hlavní pozornost je zaměřena na zkoumání podob umění v totalitních režimech. Je autorem několika odborných monografií (Z každého z nás postupem let něco zmizí – spolu s Jiřím Kolářem, Ideologie a paměť. Literatura a instituce na přelomu 40. a 50. let 20. století, Tíseň tmy aneb Halasovské interpretace po roce 1948, Souvislosti labyrintu. Kodifikace ideologicko-estetické normy v české literatuře 50. let 20. století), dalších knih, včetně edičních publikací (Tristan Tzara: Daroval jsem svou duši bílému kameni, Jan Čep ve vzpomínkách své rodiny, II. sjezd Svazu československých spisovatelů 22.–29. 4. 1956, Automatická madona. Antologie Skupiny Ra, edic díla Zdeňka Lorence, Bohuslava Reynka ad.), podílí se na kolektivních Dějinách nové moderny (3 svazky – 2010, 2014, 2017), věnovaných české literatuře v letech 1905 až 1947, a následujícím svazku Chór a disonance. Česká literatura 1947–1963 (2022). Jeho dosud poslední publikovanou prací je studie Zahraniční filmové interpretace povídky Milana Kundery Falešný autostop, v níž se zabývá čtrnácti krátkými filmy natočenými podle uvedené Kunderovy prózy.

Film Spalovač mrtvol je psychologickým obrazem zvráceného chování jedince, jenž se identifikuje – v tomto případě se zvrhlou ideologií –, což ho vede k totálnímu morálnímu úpadku, který si zdůvodní a ospravedlní, dokonce své děsivé jednání pokládá za nutné a spásné.

Země původu:

  • Česká republika