Výstavy

 V kavárně a v předsálí Biografu Kotva věnujeme prostor výstavám (nejen) fotografií. Výstavy připravujeme ve spolupráci s kurátorem Václavem Němcem.

NADCHÁZEJÍCÍ VÝSTAVY

Více info

Eva Němcová: Jiterní Ves | VÝSTAVA

EVA NĚMCOVÁ *1980 v Českých Budějovicích Od roku 2020 studuji Tvůrčí fotografii na FPF Slezské univerzity v Opavě. Fotografování se ale amatérsky věnuji delší dobu. Hlavním tématem jsou děti mých dvou sester, jejich vztahy a proměny v čase. Dále nalezená zátiší, příroda a subjektivní dokument. Ačkoliv je většina mých fotografií černobílá, barvě se nebráním. Ráda experimentuji se starými objektivy. Fotografuji intuitivně, upřednostňuji autentičnost, příběh, atmosféru a výtvarnost. Jsem tichým pozorovatelem nevšedně všedních situací. JITERNÍ VES Cyklus Jiterní Ves vzniká v jihočeské vesničce kolem jedné chalupy, kde se pravidelně schází naše rodina. Zachycuji přátelství svých synovců a neteří - vytvářím jim obrazovou kroniku dětství. Fotografuji i okolní krajinu a celkový život na tomto místě, kde rána i večery jsou intenzivnější než kdekoliv jinde. Zobrazit více

Více info

Olga Divišová: 48 odstínů černé | VÝSTAVA

OLGA DIVIŠOVÁ Absolvovala studium na katedře výtvarné výchovy PF JU a ateliér Arteterapie PF JU v Českých Budějovicích. Na Fakultě umění UTH v Radomu v Polsku připravuje svůj doktorský projekt zaměřený na fenomén Urbexu (Urban exploring). V umělecké oblasti se věnuje sochařské tvorbě z keramické hlíny a malbě. Od roku 2019 působí jako asistent na katedře výtvarné výchovy PF JU v Českých Budějovicích. 48 ODSTÍNŮ ČERNÉ Černá barva, náměty industriálních zón, fenomén Urbexu a opuštěných míst spojuje současnou tvorbu Olgy Divišové. Pro dokumentaci těchto motivů nevolí fotografii, ale záznam formou tušových maleb. Konkrétní objekty a místa jsou tímto způsobem posouvány do abstrahující formy a stávají se prostředkem záznamu dojmu nebo vzpomínky, spíše než záznamem konkrétního místa. Zdánlivě dokumentární až fotografický charakter monochromatických maleb je tvořen koordinovaným shlukem skvrn, který umožňuje technika malby do mokrého podkladu charakteristická lehkostí výtvarného zpracování. Název výstavy 48 odstínů černé je odvozen od instalace maleb menšího formátu se stejným názvem. Autorka v něm zpracovává útržky nedávných vzpomínek zastíněné nepříjemnou hrou osudů. Jednotlivé “útržky” jsou chronologicky řazené po sobě a představují tak záznam o stavu mysli autorky v tomto období. Černá barva, zdánlivě bez dalších vrstev a světlých momentů. Zobrazit více

13. 10. pátek

0,00 18:30
Více info

Daniel Poláček: Nocturno | VÝSTAVA

DANIEL POLÁČEK Daniel Poláček (* 1979 v Praze) se začal intenzívně věnovat fotografii po roce 2010 během studia na Institutu tvůrčí fotografie, kde ještě nyní studuje doktorske studium. V jeho tvorbě se propojují dvě linie: v oblasti dokumentu je to nalézání a fotografování smutných lidí a v oblasti krajinné fotografie, je to zachycování různých zákoutí s magickou atmosférou. Rád využívá netradiční fotografické techniky, patří například k průkopníkům používání barevné infračervené fotografie v oblasti moderního dokumentu. Kromě fotografovaní se věnuje fotoeditorské a publikační činnosti na zpravodajském portálu Aktualně.cz. NOCTURNO Procházka po nočním městě může být pro někoho plná strachu, pro jiného velkou inspirací. Mnoho fotografů vyrazí po setmění - světlo maluje a mění ve stínech tvary věcí i celý svět. Slyšíte běžně neslyšitelné, vnímáte své pocity a vnitřní hlasy. O tom všem vypráví výstava Nocturno. V sérii fotografií se často objevuje motiv stromů a rostlin, které autora fascinují a podtrhují poetiku noční atmosféry. Na výtvarně laděném souboru průběžně pracuje od roku 2021 v rámci doktorského studia na Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě. Hlavní inspirací je mu autorský přístup slavného českého fotografa Josefa Sudka, který dokázal skvěle zachytit pravě poetiku světla a stínu. Zobrazit více

13. 10. pátek

0,00 18:30