Výstavy

 V kavárně a v předsálí Biografu Kotva věnujeme prostor výstavám (nejen) fotografií. Výstavy připravujeme ve spolupráci s kurátorem Václavem Němcem.

NADCHÁZEJÍCÍ VÝSTAVY

Více info

David Sládek: Car Boot England | VÝSTAVA

DAVID SLÁDEK David Sládek je nezávislý fotožurnalista a bývalý zpravodaj ČTK žijící v Londýně. Od svého příchodu na britské ostrovy před téměř 20 lety soustředil svou fotografickou práci na lidi, jejich životy a emoce. V roce 2017 Sládek vydal svou první knihu Nevyslovovaná genocida, kde zaznamenal paměti a emoce přeživších genocidy na Srby, Židy a Romy v Nezávislém státě Chorvatsko za 2. světové války. Po několik let fotografuje fenomén britských car bootů, srbskou komunitu v Británii nebo neobyčejně obyčejný život ve slovenské vesničce Šumiac, kterou proslavily fotografie Markéty Luskačové. Jeho nejnovější dlouhodobý projekt se soustředí na kulturu protestu v hlavním městě Spojeného království Londýně. Za posledních sedm let navštívil přes 200 protestů a demonstrací všech velikostí a témat, aby zaznamenal davy a jednotlivce volající po svých právech. Sládek je vyznavačem černobílé a pouliční fotografie a spolupořadatelem Šumiackého Fotofestu - festivalu fotografie, umění, hudby a folklóru na Šumiaci. V současné době studuje Institut tvůrčí fotografie v Opavě. CAR BOOT ENGLAND V Británii je spousta atrakcí, na které cestovní kanceláře lákají turisty toužící po tradiční anglické kultuře a společnosti. Nenašel jsem však jedinou, která by ve svém programu nabízela návštěvu takzvaného car bootu, v češtině asi nejlépe přeloženého jako bleší trh. Přesto jsou právě tyto akce pro Brity jedinečné a typické. Většina car bootů se koná pod širým nebem od jara do podzimu. Zatímco mnoho lidí ještě spí, na louky, farmy a parkoviště na okraji menších obcí vyjíždějí stovky a tisíce těch, kteří chtějí prodat něco z půdy nebo po odrostlých dětech, a nebo naopak nakoupit za pakatel cokoliv od staré pohlednice po kulečníkový stůl. Car booty mají své pravidelné prodavače a kupce, využívají je sběratelé i místní obchodníci a zvláštní svět si v něm najdou také děti. Lidé car bootů jsou ze všech koutů světa a podle lokace se pak mění místní komunity i zboží, které se dá na trhu zakoupit. Fenomén car bootů jsem začal fotografovat v roce 2016 a s výjimkou několika měsíců během covidového období se na trhy vracím každoročně. Soustředím se na blízké okolí Londýna, kde jsem dosud navštívil kolem tří desítek lokací, mnohé opakovaně. Zobrazit více

Více info

Jan Kypet Šmíd: Indie – Póly života | KAVÁRNA

Když jsem se s mým foťákem vrátil na jaře 2023 ze severní Indie, tak bylo obtížné najít slova, která by tuto téměř měsíční cestu jednoduše a jednoznačně vystihla. Strávil jsem skoro celý týden focením svátku Holi (svátek jara a barev) ve městě Mathura a jejím okolí – údajném rodišti bájného Krišny. Bujarost ,vřelost a všeobecné veselí těchto oslav pak za několik dní vystřídaly zážitky neradostné. Přesunul jsem se do města Váránasí, kde na některých březích posvátné řeky Gangy neustále probíhá spalování zesnulých hinduistů. A tak jsem připravit fotografie, které zachycují Indii právě v těchto životních pólech. Zobrazit více

Více info

Eva Jeníčková: Krajina | VÝSTAVA

Eva Jeníčková (roz. Kucharičová *1978) pochází z Jindřichova Hradce. Studovala Střední školu grafickou v Jihlavě a jednooborovou výtvarnou výchovu na pedagogické fakultě UP v Olomouci. Věnuje se převážně krajině v kresbě, malbě, grafice a fotografii. Důraz klade hlubšímu rozměru krajiny a jejího významu v našem životě. "Nejde mi tolik o vizuální dokumentaci místa, jako spíše o hledání hlubších osobních souvislostí a vnitřní provázanosti s místem, kde žiji. Krajinu vnímám jako živou součást svého příběhu, v širším měřítku také jako prostor, ve kterém se otiskuje čas člověka i živlů, jako prostor duchovní, se kterým jsme po generace spjati." Zobrazit více

1. 3. pátek

0,00 18:30
Více info

Hadis Medenčević: Člověk na východě | VÝSTAVA

„Člověk na východě“ je fotografický příběh o rozdílech a podobnostech lidí od Ruska, Kyrgyzstán, Čínu, Vietnam, Kambodžu, Hon Kong, Malajsii až po daleké Japonsko, Nepál, Severní a Jižní Koreu. Fotografie je Hadisovou velkou láskou, pomocí níž se snaží vysoce originálním způsobem zachytit svět kolem sebe. Jeho hledání a touha po vědomostech se promítá do jeho osobitého fotografického stylu. Autor sám tento cyklus uměleckých fotografií vykládá následovně: Žijeme v době, kdy dochází k odcizení a ztrátě duchovních hodnot. To se mi na moderním evropském člověku nelíbí. Technologická nadřazenost a konzumní způsob života z něj vyždímali to podstatné, co dělá člověka člověkem – vědomí, že je součástí rodiny, kruhu přátel, společnosti, planety, vesmíru. Díogenés se kdysi dávno uprostřed dne procházel Athénami s lucernou a říkal: „Hledám člověka“. Já si místo lucerny vzal batoh, foťák a vybavení do hor a vyrazil na východ. Nevím, jestli se mi opravdu podařilo jej najít, ale hledáním něčeho jiného nebo nějaké alternativy, mi došlo, že v tom prapůvodním lidském smyslu jsme si všichni velmi podobní, ne-li identičtí. Obyčejný člověk se svými radostmi, smutkem a sny mi nejenom otevřel oči, ale také mě inspiroval pokračovat v hledání. O autorovi Hadis Medenčević se narodil 16. května 1968 v Derventě v Bosně a Hercegovině. Po vystudování elektroinženýrství a nešťastných válečných událostech roku 1992, se jeho stálým domovem stala Praha. Právě zde začala jeho nová umělecká cesta. Podařilo se mu propojit jeho tři celoživotní vášně: cestování, horolezectví a, samozřejmě, fotografii. Ačkoliv se vzhledem k povaze své práce více soustředil na IT, pomocí fotografie Hadis zkoumá člověka, jeho místo a interakci s prostředím, architekturou a přírodou. Hadis získal odborné a umělecké znalosti v pražské Škole kreativní fotografie. Jeho díla mu přinesla řadu uznání, významných výstav a jeho fotografie byly použity jako ilustrace knih a novinových článků. Je autorem autobiografického románu Krev, med a chmel, který napsal pro své syny a popisuje v něm svůj útěk z válečné Bosny do Prahy a to, jak se sžil s českou společností. První dvě slova symbolizují Balkán, chmel Českou republiku. Kniha vyšla v rámci projektu Paměť národa. Zobrazit více

1. 3. pátek

0,00 18:30