ETIOPIE

Barbora Fuhrmannová
Vidět jinou kulturu na vlastní oči, je mnohem víc, než o ní jen číst a slyšet vyprávět. Tímto sloganem žiji od svých 20 let.
Fotografování mě poprvé oslovilo, když jsem našla na půdě zapomenutou starou Flexaretu po své matce. První záběry patřily mé osobě v zrcadle, následovalo focení mladých děvčat, mých vrstevnic a pak vznikaly i první akty. Výroba fotek chemickou cestou byla však komplikovaná, takže jsem se rozhodla pořídit digitální fotoaparát a vyzkoušet si trochu jiný způsob fotografování. Po zakoupení digitálního fotoaparátu šlo focení mnohem rychleji a tak jsem se propracovala až k profesionálnímu fotografování, které mě živí dodnes. Převážně se věnuji fotografování svateb, ateliérových fotografií rodin, párů a dětí. Našla jsem si zálibu v reportážní fotografii, ke které mě dovedlo mé cestování po světě, nahodile křížem krážem. Jednou z mých srdečních záležitostí je Etiopie, kde se lidé ještě nerozlišují podle módy, oblečení a majetku, ale kde je odlišná kultura, rodové tradice a příroda, se kterou jsou na rozdíl od nás ještě naprosto spjati.


- předsálí a kavárna kina Kotva; vernisáž:  9. září 2016 v 18:00 hod.


ETIOPIE
Etiopie je vnitrozemský stát ve východní Africe. Sousedí s Eritrejí, Džibutskem, Somálskem, Keňou, Súdánem a Jižním Súdánem. V Etiopii žije přibližně 80 milionů obyvatel. Hlavním městem je Addis Abeba a úředním jazykem federace je amharština. Etiopie je v mnoha ohledech odlišná od ostatních států Afriky, vzhledem k dlouhé tradici pravoslavného křesťanství, které je zároveň nejrozšířenějším náboženstvím (44 %), následováno náboženstvím islámským (34 %). Na území Etiopie je prokázána přítomnost člověka zhruba od roku 1 000 000 př. n. l. Etiopie je pestrou směsicí mnoha etnických skupin a mluví se zde 90 různými jazyky. Lidé a jejich předchůdci žijí v Etiopii od nejstarších dob, což dokládají různé významné paleoantropologické lokality, které jsou v současnosti chráněny jako Světové dědictví UNESCO.
Etiopie se řadí mezi nejchudší země na světě. Zemědělství je zaostalé, ačkoliv v něm pracuje 85 % obyvatelstva. Mají k dispozici poměrně velké množství nerostných surovin, ale ve větším se těží pouze zlato. Vede průmysl potravinářský, kožedělný a textilní. Hlavním vývozním artiklem je káva.
Etiopskou měnou je birr, jehož aktuální kurs je 1 Kč. V poslední době vybudovala Čína v Etiopii poměrně rozsáhlou silniční síť. Přibližně 19 000 km cest tvoří prašný a štěrkový povrch, pouze 4 100 km jsou asfaltové silnice, které spojují hlavní města.
Oproti například Evropanům nemají Etiopané příjmení, ale pro lepší identifikaci přidávají za své jméno křestní jméno svého otce, případně také dědečka.
Pro etiopskou kuchyni jsou typická silně kořeněná jídla, časté jsoumasné pokrmy, s výjimkou vepřového, které nejí většina obyvatelstva. Etiopský chléb se nazývá indžera. Jde o tenkou kvašenou chlebovou placku, svou vůní připomínající smradlavý hadr. Chléb je vyráběn z plodiny teff a často je konzumován s masovou směsí podobnou guláši zvanou wet. Na zmírnění ostré chuti mohou být pálivá jídla doplněna kysanou smetanou nebo sýrem ajib.


Kmeny
Kmeny se soustřeďují kolem toku řeky Omo, který protíná Etiopii od severu až k jihu a tvoří osu osídlení. V současnosti etnologové odhadují, že zde žije na 45 různých etnik. Jednotlivé kmeny se liší svým jazykem i zvyky, ale je mnoho prvků, které mají společné. Kmeny žijí primitivním způsobem života. Jako hlavní zdroj jejich obživy je pastevectví v úrodnějších místech, i zemědělství. Obživu doplňuje sběr ovoce a lov zvěře a v 90 % na venkově nemají přístup k pitné vodě. Většina sousedících kmenů spolu bojuje o území a dobytek. Kmeny sdílejí zálibu ve zdobení tělamalovanými ornamenty, barevnými hlinkami, i jizvením. Praktické výdobytky civilizace dorazily již i sem a tak tradiční symbol a zbraň každého válečníka, oštěp, nahradil ruský kalašnikov. Když si k tomu přidáme zálibu ve zdobení vykreslí se nám před očima démonický obraz nebezpečného válečníka.

Kmen Mursi
Muži kmene Mursi jsou jedni z nejobávanějších bojovníků. Místo oštěpu však používají samopal kalašnikov. V době míru používá muž samopal jako dekoraci dodávající mu důležitost. Mursiové chodí nazí, celí pomalovaní bílou hlinkou. Ženy tohoto kmene nosí velké hliněné talířky, které si vkládají do spodního rtu. K tomu se dívce musí vyrazit dva až čtyři spodní přední zuby a rozřízne se kůže pod spodním rtem. Největší talířky mohou dosahovat průměru až 12 centimetrů. Čím větší talířek žena má, tím je pro svého muže atraktivnější. Kdyby její muž zemřel, musí si žena ret uříznout a stává se tak neatraktivní. Dalším doplňkem je jizvové tetování na různých částech těla, které jsou atraktivní pro více kmenů. K tomu aby se dosáhlo většího efektu se do čerstvé rány nasype popel, jizva je poté výraznější a vystouplejší.

Kmen Karo
Kmen Karo se svými 400 příslušníky patří mezi nejmenší etnika a částečně i z tohoto důvodu je jedním z nejohroženějších ze všech kmenů, které žijí v povodí řeky Omo. Lidé tohoto kmene se náruživě malují. Spojení tohoto kmene s řekou Omo je doslovné – žijí přímo na jejím břehu. Stáhnout se do ústraní řeky v minulosti Kary motivovaly i neustále nepokoje se sousedními etnickými skupinami. Vyrábějí dřevené kánoe, ve kterých bravurně jezdí po řece.

Kmen Hamar
O Hamarech se často hovoří jako o ozdobě jihu Etiopie. Jsou hrdí a krásní. Ženy z kmene Hamar jsou vyhlášenými kráskami. Zkrášlují se velkýmmnožstvím pestrobarevných korálků a také výrazným jizvením těl. Jsou známí svou keramikou a fantastickými účesy z barevné hlinky a tuku. Muži chodí oblečení v typických sukénkách a s sebou si v ruce nosí stoličky borkoto, které slouží nejen jako polštář, ale i jako sedátko. U tohoto kmene je také šance shlédnout tradiční slavnosti, předsvatební rituál, spojený s přeskakováním krav, neboli přeběhem nahého ženicha po hřbetech bůvolů. Sestry ženicha se naopak musí nechat zbičovat, aby neztratila status atraktivity. Pěstují kukuřici, zeleninu, tabák a bavlnu, chovají také dobytek a kozy. Kmen Hamar patří mezi nejpočetnější kmeny.

Kmen Ari
Lidé kmene Ari jsou více civilizovaní, než ostatní kmeny. V jižní Etiopii je jich asi 120 000, většina z nich farmaří. Pěstují široké spektrumplodin od pšenice, ječmene, kukuřice po kávu a kardamom. Ženy z kmene Ari jsou známé pro své hrnčířské dovednosti a práci s hlínou.

Etnikum Oromo
Lidé Oromo jsou největší etnická skupina v Etiopii, tvoří asi 40 % populace. Dále obývají severní část Somálska a Keni. Dohromady tvoří početné zastoupení se svými asi 38 miliony příslušníků. Mluví Oromským jazykem. Uvádí se že tito lidé zde žijí už více než 1000 let. Jejich život byl tradičně spíše pastevecký a kočovný a částečně zemědělský. Zástupcem oromského etnika je například legendární běžec Kenenisa Bekele.

Etnikum Konso
Počet etnika se odhaduje na přibližně 250 000 jedinců. Přípustnou praxí je polygamie. Lidé Konso pěstují obilninu čirok, kukuřici, ale také bavlnu a kávu. Ovce a kozy jsou zdrojem mléka a masa. Ženy tohoto kmene se vyznačují nošením typických krumlovaných sukní.

Fotogalerie

Kalendář akcí

prosinec
27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Najeďte myší nad kalendář a zobrazí se vám akce. Kliknutím na událost zobrazíte podrobnosti.