Roman Panáček / Václav Němec - SUDETENLAND (probíhá)

- vernisáž: 2.10.2020 od 18:30 hod

Roman Panáček - SUDETENLAND

Po sedm století kultivovali Němci příhraniční krajinu jesenického masivu – bývalé Sudety. Po skončení druhé světové války byli rozhodnutím poválečného uspořádání na základě Benešových dekretů ve velkém vystěhováni. Původní domy, statky a pole získali vesměs různí dobrodruzi a vyhnanci rozličných národnostních menšin, bez hlubších kulturních vazeb k lehce nabytému majetku. Po 44 let totalitní moci krajina postupně chátrala, mnohá stavení byla vybydlena, zanikly celé vesnice…
Vyrůstám v těchto mnohdy drsných končinách od raného dětství, zapustil jsem zde kořeny. Relikty původní krajiny jsem snímal záměrně dírkovou kamerou, abych se vrátil k prapůvodní fotografické technice záznamu obrazu. Svým výrazem tato forma podtrhuje zmar a devastaci,  kterou cítím na každém kroku…
„Zbylé stopy dal polyká hlína. Už jen tísnivé ticho náhrobků na hřbitovech, tu a tam remízky kamenů z luk, z pastvin a z polí, kdysi pracně vysbíraných, často i v hustém lese pár zplanělých ovocných stromů a střepy nádob v místech, kde daleko široko už nestojí žádný dům; snad jeho základy, kamenný práh nebo roubení vyschlé studny, puklé koryto z krupníku v kopřivách u cesty, která nikam nevede…
Ale i tam, hluboko v houštinách plevele, divokých keřů a planých stromů mrtvé vesnice, které krajina pomalu vstřebává, tak jako tady – a všude, v místech s násilně přeťatými kořeny – v prsti rodné země vrostlými pouty domova dávno zapomenutých generací…Tolikrát už…a kolikrát ještě...“
(Milroslav Koval k výstavě v Galerii Jiřího Jílka v Šumperku, 2012)

Roman Panáček (*1965, Dambořicích na Jižní Moravě)
- po maturitě na  dřevařské průmyslovce pracoval jako dělník a mistr v dřevařském a nábytkářském závodě, pak jako brusič ve sklárnách, redaktor a fotograf v regionálním týdeníku, rok jako au-pair v Anglii, překladatel z anglického jazyka pro nakladatelství Votobia, dispečer v tiskárně
- od roku 2011 pracuje jako grafik a fotograf v Turistických známkách v Rýmařově
- v roce 2015 státnice na Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě
- začal fotografovat asi ve 13 letech
- fotí do jednotlivých cyklů, nejvíce dokument s venkovskou tematikou a lidmi, krajinu, krávy...
Výstavy
- 2008 "Halb und Halb" s Romanem Karlem v galerii Octopus při Městském muzeu v Rýmařově
- 2011 v Galerii U stromu poznání v městské knihovně Rýmařov - cyklus "Sudetenland"
- 2012 v Galerii Jiřího Jílka v Šumperku -  cyklus  "Sudetenland"
- 2016 v Galerii U stromu poznání v městské knihovně Rýmařov - cyklus "Sousedi"
- 2009 - do současnosti - účast na společných výstavách volného uměleckého sdružení Octopus
- fotografie z cyklu "Hospoda po Česku" vyšly v časopise Čilichilli v roce 2016 v reportáži "Soumrak hospod"
- „Sudetenland“

 

Václav Němec - SUDETENLAND
Oblast Novohradských hor, kterou ve svém souboru zobrazuji, bývala odedávna domovem jak české tak i německé (té v podstatně větším rozsahu) části obyvatel. Ve své době se říkalo, že v místních horách umí žít jen Němci. Po odsunu sudetských Němců (nechci ve svém cyklu řešit míru viny ani jedné ze zainteresovaných stran) vzniklo v této oblasti určité vakuum, které se tehdejší komunistické vedení Československa snažilo vyřešit přistěhováním reemigrantů z Rumunska, občanů slovenské, romské či ukrajinské národnosti. Zatímco němečtí obyvatelé, kteří byli odsunuti, a kterým byla tato oblast domovem, nostalgicky vzpomínají na svojí domovinu, noví obyvatelé se jen těžko adaptovali na drsný život této zapomenuté oblasti. V některých případech se to podařilo, v jiných již méně a na této krajině je to znát. Je to kraj zapomenutý, pustý, se svéráznými a rázovitými obyvateli promíchanými novodobými zbohatlíky, kteří zde staví svá sídla, drobnými chataři či různými alternativci a trampy, pro které je tato divočina, která bohudík nemá komerční ráz sousední Šumavy, neskutečným lákadlem.

Václav Němec (*1965, České Budějovice)
Absolvent magisterského studia Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě, dramaturg a kurátor výstav v kině Kotva v Českých Budějovicích. Svým objektivem se snaží formou subjektivního dokumentu zachytit prchavé okamžiky, které zažívá na svých cestách (nekonečný cyklus Zápisník) či na plážích Baltského moře (soubor Summertime). Nesnaží se ani tak zdokumentovat místo svého dočasného pobytu, jako spíše zaznamenat vizuální a výtvarné, avšak i pocitové a symbolické aspekty reality. Snaží se, aby každá jednotlivá fotografie byla svébytným obrazem vycházejícím z reality. Autor své fotografie zásadně nearanžuje, pracuje s útržky žitého světa. V rámci projektů různých sdružení fotografů okolo Martina Wágnera začal více kombinovat své subjektivní dokumentární záběry s fotografií krajinářskou (Sudety, On The Road, Forest, Appalachian trail). V roce 2011 mu vyšel v nakladatelství Štěpánová Eliška – Měsíc ve dne, v rámci autorské výstavy v Galerii Měsíc ve dne, katalog v nákladu 500ks. Jeho snímky jsou otištěny ve fotografických publikacích 25 let Institutu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě a Opavská škola fotografie.

 

Fotogalerie

Kalendář akcí

prosinec
27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Najeďte myší nad kalendář a zobrazí se vám akce. Kliknutím na událost zobrazíte podrobnosti.