VLTAVA

Když měl fotograf Martin Wágner v září roku 2013 výstavu o Rusku v komorní scéně Aréna
v Ostravě, odpovídal pro internetový portál divadla na otázky redaktorky Alice Tausikové.

Na otázku jaké jsou jeho fotografické plány v České republice, odpověděl:
S kamarády, kteří se mnou studovali na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, jsme založili skupinu, která zatím nemá žádný název. Bereme ji jako pokračování naší školy, jako vzdor tomu, že končíme a už se nebudeme scházet. ITF je totiž fantastický živočich, neustále se měnící a inspirující. Když jsme v červnu, po posledních konzultacích seděli u táboráku, hrálo se na kytaru, padl na nás smutek z toho, že už tam nepojedeme. Proto jsme se dohodli, že každý rok vyfotíme jedno téma a pak z těch témat uděláme výstavu.

Slovo dalo slovo a Martin Wágner oslovil nejen své kamarády fotografy ze školy, ale i své
další fotografické přátele a vznikl projekt Vltava, jehož členové byli z počátku sdružení okolo
tehdy ještě existující Galerie Václav Lídl v Praze. Po celý rok fotografovalo 10 autorů řeku
Vltavu, ať už v její horní části (Lipenská přehrada, Český Krumlov), tak i v části dolní (Praha,
Kralupy nad Vltavou). Vznikl tak soubor snímků, který vám nyní představujeme na této
prezentaci. Výstava měla premiéru v březnu 2014 v kralupském pivovaru na akci Industriální
stopy. Téma Vltava je natolik rozsáhlé a dává spoustu interpretačních možností, že každý
z autorů, který se tohoto projektu účastnil pojal tento námět po svém. Od ryze dokumentárního
pohledu (např. Martin Wágner, Václav Němec, Ronald Persan ad.), krajinářského (Dimitrij
Rubinstein, František Weiss), až po pohled spíše abstraktní (Jindřich Čermák, Michael
Kratochvíl). Ne vždy byl kurátor a hlavní organizátor celé akce Martin Wágner spokojený
s fotografickou produktivitou skupiny, ale i z toho mála co se podařilo zaznamenat mohla
vzniknout tato výstava.
                                                                                          Václav Němec, dramaturg výstav kina Kotva

Martin Wágner
- narozen 1980 v Praze, kde nadále působí. Po Pražské fotografické škole a středním
  fotografickém učilišti absolvoval magisterské studium Institutu tvůrčí fotografie v Opavě
  (2013). Upřednostňuje klasický černobílý dokument. Od roku 1998 soustavně fotografuje
  život v Rusku a na území bývalého Sovětského svazu, kam v průběhu 15 let podnikl třicet tři 
  cest. Původním záměrem bylo pořízení komplexní série fotografií charakterizujících Rusko
  od evropského Kaliningradu k nejzazší asijské výspě. Během prvních výprav se snažil proniknout
  co nejdále na východ, na Kurilské ostrovy, na kamčatku a na Čukotku. V posledních letech
  se naopak zaměřuje na evropské oblasti. Opakovaně uspěl v soutěži Czech Press Photo.
  Uspořádal řadu samostatných výstav v českých zemích i v zahraničí, včetně Moskvy, Nižního
  Novgorodu, Jekatěrinburgu nebo Sachalinu. Maketa jeho knihy Rusko čeká na nakladatele.
  S antonínem Kratochvílem a Václavem Vašků zorganizoval společnou výstavu Modlitba
  za Černobyl (2006) v pražském Františkánském klášteře menších bratří observantů, 3 roky vedl
  fotogalerii v Kaplo svatého Jana nepomuckého na Jungmannově náměstí v Praze. Provozuje
  grafické studio zaměřené na skenování, úpravu a tisk fotografií. Jeho manželka Světlana pochází
  ze Sibiře a mají spolu syna Václava (2013).

Ronald Persan
- narozen 1959, žijící v Praze, cestovatel, horolezec, duší romantik a věčný optimista. Fotografuje
  pro zábavu, často vytváří fotografický dokument z cest a horských výstupů. Spolupracoval též
  na tvorbě několika dokumentárních filmů. Řeku má rád v čase kdy je prázdná, bez lidí, i když
  ti praví vodáci mu na ní nevadí. V roce 2013 udělal výjimku a odvážil se na Vltavu v létě.

Branislav Moroz
– narozen 1984. Technik v telekomunikacích s občasnou potřebou seberealizace prostřednictvím
  fotoaparátu. Pohled černobílý, zaměřený na lidi a prostor okolo nich. Ve fotografii srdcem
  dokumentarista, s oblibou abstraktního a surrealistického umění i mimo ní.

Filip Singer
- narozen 1980. Volné dokumentární tvorbě se Filip Singer věnuje od roku 1999, kdy zaměřil svoji
  pozornost zejména na odlehlé oblasti Sibiře a bývalé sovětské republiky. Zajímá ho prostředí
  a změny, jež se dotýkají obyčejných lidí z bývalého SSSR. Od roku 2000 podnikl řadu dlouhých cest
  do Ruska, centrální Asie a Číny. Ve fotografiích zachycuje zejména dopad člověka na životní
  prostředí a život lidí v nejvíce znečištěných místech světa. Od roku 2002 se věnuje profesionálně
  novinářské fotografii. Od roku 2008 je fotografem mezinárodní agentury European Pressphoto
  Agency (EPA) pro oblast České a Slovenské republiky. Pokrývá události v České republice
  a zahraničí. Své snímky publikuje přes agenturu v zahraničních novinách a časopisech jako
  například: Stern, Zeit, The Wall Street Journal ,The Time Magazine, The Guardian, The New York
  Times, The Los Angeles Times. Od roku 2003 je devětkrát držitelem ceny Czech Press Photo.

Dimitrij Rubinstein
- narozen 1977 v Moskvě. Vystudovaný inženýr, jehož počáteční zájem o fotografii postupně
  přerostl ve vášeň a trvalý zájem o tento obor. V současnosti žije a pracuje v Praze, kde otevřel
  a rozvíjí rezidenci „Zahradník“ - prostor pro práci a oddech tvůrčích lidí, umělců, fotografů.
  Organizaci pro pořádání mezinárodních výstav, seminářů a dalších vzdělávacích programů.

Ivana Jašminská
- narozena v roce 1980 v Humenném na východě Slovenska, již několik let žije v Praze. Původně
  vystudovala   Konzervatoř, obor klasický tanec, v roce 2008 získala magisterský titul na VŠJAK
  v Praze, obor speciální pedagogika. Od roku 2010 studuje na Institutu tvůrčí fotografie FPF SU
  v Opavě. V současné době pracuje jako mentorka s talentovanými Romskými žáky.
- 2011 Photo annual awards, 1. cena v kategorií emotions a vítězka Grand Prix Award.
- 2014 CheckCzech photo competition, 1.cena.

Michael Kratochvíl
- narozen v roce 1967, prožil několik let v zahraničí jako asistent ve fotoateliéru Ivana Němce nebo
  na cestách se svým slavným otcem fotografem Antonínem Kratochvílem. Tvrdí o sobě, že původně
  vůbec fotografem být nechtěl, ale geny byly silnější než rozum. Po návratu do České republiky
  se zabývá zejména reklamní, portrétní a reportážní fotografií. Má ateliér v pražském Karlíně.
  V posledních letech fotografuje pro časopisy ČiliChili, Bizzone a Review.

Václav Němec
- narodil se v roce 1965 v Českých Budějovicích. Je studentem 5. ročníku magisterského studia
  Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě. Ve svém nekonečném fotografickém cyklu
  Zápisník se nesnaží dokumentovat místo svého dočasného pobytu, ale spíše zaznamenávat
  vizuální a výtvarné, avšak i pocitové a symbolické aspekty reality. Snaží se, aby každá jednotlivá
  fotografie byla svébytným obrazem vycházejícím z reality. Své fotografie zásadně nearanžuje.
  V roce 2011 mu vyšel v Nakladatelství Štěpánová Eliška – Měsíc ve dne 28 stránkový katalog
  (náklad 500 ks). Vystavoval ve francouzském Nimes, Varšavě, v opavském Domě umění,
  ostravském Divadle Jiřího Myrona a dalších galeriích po celé České republice. Dramaturgicky
  zaštiťuje výstavy v českobudějovickém kině Kotva.
  Chodí po horách a utíká před světem do divočiny.

Jindřich Čermák
- narozen roku 1976. Je členem fotografické „fotobuňky“ Ohnestrom (v kině Kotva se představila
  v roce 2008 a v českobudějovickém knihkupectví Kanzelsberger v roce 2011 výstavou Tichá pošta).
  Je jedním ze zakládajících členů fotografického uskupení LP5 a každoročním účastníkem
  uměleckého festivalu Chebské dvorky. Studoval a nedostudoval ITF při Slezské univerzitě v Opavě.
  Jako asistent spolupracuje při letních workshopech velkoformátové fotografie ve Slavonicích
  s pedagogem Institutu tvůrčí fotografie v Opavě RNDr. Petrem Velkoborským, CSc. a v Českých
  Budějovicích s galerií Domu u Beránka.

František Weiss
- narodil se v roce 1961 v Chomutově v současné době žijící u Prahy. Automechanik a držitel nic
  neříkajícího titulu “Autor Svazu českých fotografů“, fotografující dle svých nálad a pocitů, nedržíc
  se různých zavedených škatulek, ale držící se toho, že fotografie se lidem buď líbí, nebo ne.

 

- vernisáž výstavy v pátek 18. dubna od 18.00 hodin

- předsálí a kavárna kina Kotva

Fotogalerie

Kalendář akcí

prosinec
28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1

Najeďte myší nad kalendář a zobrazí se vám akce. Kliknutím na událost zobrazíte podrobnosti.